CodEx Computers

Prima MEDICA

Rate this item
(7 votes)

 

Prima MEDICA е апликација прилагодена за работа во организациите од дејноста на примарната здравствена заштита. Апликативниот софтвер Prima Medica во целост ги задоволува потребите на примарната здравствена заштита што значи: водење на картотека, прием на пациенти, комплетна евиденција на извршените прегледи (анамнеза, статус по системи, дијагнози, терапии, упати ...), издавање ампуларна терапија, евиденција на закажувања, пресметка за капитација, реализација на цели, огромен број извештаи потребни пред Фондот за здравствена заштита, и многу други можности.

 

Апликацијата ги задоволува потребите за добивање на сигурна и добро управувана околина во која се овозможува пристап и пребарување на податоци во најширок можен домен, обработки кои даваат корисни информации и претставуваат основа за понатамошни обработки , статистички анализи, итн.

Изработениот кориснички интерфејс обезбедува лесна навигација низ системот, прегледност на податоците со што се обезбедува едноставна и пријатна работа на корисникот

Официјална веб страна prima-medica.com

Last modified on

Create by Codex computers- Kavadarci

Top Desktop version